tisdag 22 september 2020

Investeringsexperimentet - Avslutar första fasen


Inlägget innehåller reklamlänkar till Avanza.

Nu har det gått 15 månader sedan jag startade mitt investeringsexperiment där jag jämför tre portföljer, utdelningsaktier, indexfonder och den börshandlade fonden XACT Högutdelande. Jag startade den 11 juni 2019 med 2018kr  i var och en av portföljerna och har sedan fyllt på med 500 eller 600kr varje månad. Det har hänt mycket under den här tiden med börskrasch och därefter en snabb återhämtning. 

Nu är tiden kommen att avsluta investeringsfasen och gå in i nästa fas som är uttagsfasen. Jag kommer att följa JL Collins råd från hans Stock Series när det gäller uttag. 

Så här var ställningen den 19 september 2020, (innan gårdagens börsfall) efter 15 månader och 9718kr investerat i var och en av portföljerna:

  1. Indexfonder 11 132 kr (+14,6%) 
  2. Utdelningsaktier 10 555 kr (+8,6%)
  3. XACT Högutdelande 10 154 kr (+4,5%)
Om man ser på hela investeringsfasen har indexfonderna legat i ledningen under större delen av den 15 månader långa perioden. Till en början tog utdelningsaktierna täten och under en kort period förra hösten ledde XACT Högutdelande. Men från och med november 2019 har indexfonderna haft en betryggande ledning. Utdelningsaktierna och XACT Högutdelande har turats på plats 2 och 3.IndexfonderOm man tittar noggrannt på avkastningen så finner man troligtvis att mina siffror inte stämmer. Detta beror i så fall på att jag hade fondandelar redan innan jag startade experimentet så dessa fick hänga med.Portföljen består nu av Spiltan Aktiefond Investmentbolag, AMF Aktiefond Global och Avanza Global. Spiltanfonden är egentligen inte en indexfond utan består av ett aktivt urval av bolag som sedan förvaltas passivt, vilket möjliggör den låga avgiften.

XACT HögutdelandeFrån början hade jag stora förhoppningar för denna ETF, men den har inte riktigt hängt med index. Då volatiliteten hos min utdelnigsportfölj verkar högre ser jag ändå XACT Högutdelande som ett bra alternativ till utdelningsaktier. Utdelning har betalats ut i maj och september och har återinvesterats. Årets utdelningsbelopp motsvarar 4% av fondens andelsvärde vid slutet av 2019.

Utdelningsportföjen
Utdelningsportföljen har gått riktigt bra den senaste tiden men ligger ändå långt efter fondportföljen. Flera av bolagen har ställt in sina utdelningar, något bolag kanske delar ut i höst istället, men från bankerna lär det inte komma något i år.

Slutsats
Investeringsexperimentet är bara en liten del av mitt sparande, men jag tycker ändå att jag har fått en fingervisning om hur slumpvis valda utdelningsaktier står sig mot indexfonder och en utdelande fond bestående av utdelningsaktier. Det självklara valet borde ju vara indexfonder, men eftersom jag ser vissa fördelar med utdelningar under förutsättning att de inte dras in så väljer jag ändå någon form av utdelningsaktier. Jag tror att jag kommer att satsa på en portfölj med tyngdpunkten på XACT Högutdelande samt några få aktier som Investor, Latour, Castellum, Axfood samt några preferensaktier eller D-aktier. 

Obs! Inget av det jag skriver om aktier och fonder ska ses som rådgivning.